Մեթյուն ու Մարիլան ամուսնացած էին, թե քույրեր ու եղբայրներ: