Արդյո՞ք ռեգոլիտը շարժվում է ներքև՝ բարձրության պատճառով: