Բազմաբջջային օրգանիզմների զարգացման ընթացքում ո՞ր բջիջներն են լիովին հզոր: